השתלבות בפרויקטים ברחבי הארץ

פרויקט חונכות – פר"ח

תכנית חניכה לילדות/ים הזקוקות/ים לעזרה לימודית וריגשית ברחבי הארץ. הפעילות מתקיימת במהלך השנה ברחבי הארץ, בליווי והכשרה של הסטודנטיות/ים על ידי מדריכות/ים.

120 שעות התנדבות בפרויקט במהלך השנה + 20 שעות התנדבות בקהילת משגב עד תאריך 29/02/2024 (פירוט הפרויקטים מופיע מטה).

* שלבי הרשמה:

א.  רישום באתר פר"ח (לחצ/י כאן) : בעת ההרשמה לציין ב"כתובת קבועה" - מ.א משגב.

ב.  מילוי טופס בקשה באתר המועצה - לאחר הקבלה לפר"ח.

 

פרויקטים של 140 שעות התנדבות בקהילת משגב

עמותת מרחבים (קישור):

ליווי תושבות ותושבים וותיקים מכלל ישובי המועצה, ליצירת קשר אישי, חברתי ותומך.

* 140 שעות התנדבות במהלך השנה עד תאריך 31/07/2024.

חינוך בלתי פורמלי בקהילה:

א) הדרכה והשתתפות בפעילויות חינוך בלתי פורמלי בישובי המועצה.

ב) חונכים.ות לילדים.ות עם צרכים מיוחדים. מטרת החניכה היא לסייע בשילוב שלהם בקהילה - בפעילות הנוער, בחוג, בגן המשחקים. להוות עבורם דמות של אח.ות בוגר.ת.

* 140 שעות התנדבות במהלך השנה עד תאריך 31/07/2024.

מרכז צעירים: 

הפקת ארועי תרבות צעירים.ות בישובים וקידום מפגשי סטודנטים.ות ממשגב ברחבי הארץ, עזרה בתפעול שוטף של מרכז צעירים.

 

פרויקטים להשלמת 20 שעות מעורבות בקהילת משגב

פורום צרכים מיוחדים:

חונכים.ות לילדים.ות עם צרכים מיוחדים. מטרת החניכה היא לסייע בשילוב שלהם בקהילה - בפעילות הנוער, בחוג, בגן המשחקים. להוות עבורם דמות של אח.ות בוגר.ת.

עמותת מרחבים:

מתן הדרכות בשימוש במחשב, ברשתות חברתיות ובאפליקציות.

שישי ישובי:

הפעלת ילדות וילדים בכיתות א'-ג' בימי שישי בבוקר בישובי המועצה במגוון תחומים.

אגף איכות סביבה:

פעילויות ופרויקטים בנושא מיחזור ושמירה על הסביבה.