לפרטים והרשמה:

כוכי אוסטרובסקי
מנהלת מרכז צעירים
04-9904111

טפסי הרשמה למלגות (להוריד, להדפיס, למלא ולשלוח למייל)

חוזה מלגאי - מועצה

חוזה מלגאי - פר"ח