״לפני שבועיים וחצי חגגנו בפסח את יציאת אבותינו ואמהותינו מעבדות מצרים.

בעוד חודש נחגוג את מתן תורה במעמד הר סיני. אירועים מכוננים לעם ישראל.

עם ישראל נפוץ לתפוצות וגלויות ברחבי תבל. אמהותינו ואבותינו גורשו, נרדפו, הוגלו, הופלו וגם נרצחו. במשך עשרות דורות חלמו והתפללו לגאולה ולשיבה לציון, לארץ ישראל.

שבנו לציון, אנו נאחזים באדמתו ומקימים ערים, עיירות וכפרים.

אנו עוסקים בבניה, בפיתוח, בייצור וביצירה. אנו גם עוסקים בהגנה על עצמנו, על משפחותינו, קהילותינו, אדמתנו ומדינתנו.

23,816 חללי מערכות ישראל נפלו ב-150 שנה. אנו מכבדים את זכרם ומחזקים את משפחותיהם.

אנו נזכרים באחינו ואחיותינו שנפלו, ומהרהרים בגורל שהטיל עלינו את שמירת מורשתם, הגשמת חלומותיהם וביצוע ציווים. אנו היום מחדשים את הברית והמחויבות איש ואשה לאחיו ואחותו, לאדמת ארץ ישראל ולמדינת ישראל.

ידינו מושטות לשלום עם אויבינו, ופנינו לשלום תמיד. אבל אנחנו נגן על עצמנו, על אדמתנו ועל מדינתנו כל עוד נפשנו בנו.

אני מבקש למסור ניחומים למשפחות השכולות. אני מבקש לזכור את אחיי ואחיותיי שלי,  של הוריי, של ילדיי, של קהילתי, של עמי ושל מדינתי שנפלו במערכות ישראל בשירותם ובפעולות האיבה.

אני מבקש למסור לתלמידי בתי הספר ולדור ההמשך שהמשמרת שלהם הולכת וקרבה.

כולנו מאוימים, כולנו על הכוונת של מישהו. לכולנו אחריות להגן על עצמנו, על קהילתנו ועל מדינתנו.

היום אנו זוכרים את הנופלים, מחר נחגוג את קוממיות מדינתנו ועצמאותנו, מחרתיים נשוב לבנות ולפתח, לחקור, לייצר ולהתקדם.

אני מסובב את הקשב שלי ומכוון בנפשי לזכר הנופלים.

יהי זכרם ברוך!״