שביל הנגשה לספריה מחנייה העליונה של קופח כללית

עזרי הנגשה לטובת אוכלוסייה בעלת מוגבליות בספריה

שער 10