הורים יקרים,
להלן נוהל בידודים במערכת החינוך/ ביישובים ובקהילת משגב


המועצה פועלת לשמירה על בריאות התושבות/ים ובכלל זה כמובן תלמידי/ות בתי הספר והגנים. לצד זה, אנו עושים ככל הניתן על מנת לצמצם בידודים מיותרים, בכדי לנהל שגרת לימודים וחיים בתקופה מורכבת זו.
תלמידי/ות מערכת החינוך במועצה נמצאות/ים במספר מעגלים בהם: הסעות, מסגרות חינוך פורמליות, חינוך חברתי קהילתי ובמשפחה. בכל מקרה של תלמיד/ה או איש/ אשת צוות מאומת/ת קורונה, תנוהל חקירת מגעים משותפת למשרד החינוך, משרד הבריאות, המועצה, הנהלת היישוב  והנהלת המוסד החינוכי. ישנם מקרים בהם משרד הבריאות יחמיר את ההחלטות שהתקבלו ברמות האחרות. יודגש כי המועצה מחויבת להחלטות משרד הבריאות.

לפניכן/ם תרחיש מאומת/ת קורונה במוסד החינוכי אשר בהתאם לו פועלת המועצה:

  1. בכיתה/גן - כל הילדות/ים ששהו עם המאומת/ת בגן/ בכיתה יוצאו לבידוד (לגבי מחוסנות/ים ומחלימות/ות הרחבה בסעיפים 4 ו-5).
  2. בהסעה - הילדות/ים שישבו בסמוך למאומת/ת בהסעה יוצאו לבידוד (מדובר בילדות/ים שישבו ליד המאומת/ת, במושב לפניו, במושב מאחוריו ובמושב המקביל אליו במעבר). יש  לציין כי כלל זה כוחו יפה רק אם מקפידים על ישיבה במקומות קבועים, ועל עטיית מסיכה המכסה פה ואף לכל אורך הנסיעה. (לגבי מחוסנות/ים ומחלימות/ות הרחבה בסעיפים 4 ו-5).
    במידה ולא נצליח לדעת מי מהילדות/ים ישב/ה במושבים הללו, כלל התלמידות/ים שנסעו באוטובוס יכנסו לבידוד מניעתי בזמן החקירה האפידמיולוגית. עם סיום החקירה יוכלו לחזור לשגרה לאחר ביצוע בדיקה שתוצאתה שלילית  (אפשרית בדיקה מהירה). במידה ולא יעטו מסכה באוטובוס: כלל הנוסעות/ים באוטובוס ייכנסו לבידוד.
  3. בקהילה - במצב בו הילד/ה נחשף במסגרת הקהילה: בפעילות חברתית קהילתית או במשפחה, האחריות על החקירה תהיה על משרד הבריאות בשיתוף עם הנהלת היישוב.
  4. מחוסנות/ים בעלי/ות תו ירוק  - ידרשו לבצע בדיקה אחת (אפשרית בדיקה מהירה). תוצאה שלילית תאפשר חזרה לשגרה (מומלץ לחזור על הבדיקה ביום השלישי), באחריות ההורים על ביצוע הבדיקה, לא תהיה בקרה בבית הספר.
  5. מחלימות/ים בטווח של שלושה חודשים - אינם נדרשים לבדיקה ולא יוצאו לבידוד. בטווח שלמעלה משלושה חודשים מהחלמתם ידרשו לתהליך זהה למחוסנים. (ראו סעיף 4).
  • הערה: תלמידות/ים אשר נמצאות/ים כרגע בבידוד יקבלו הודעות מהנהלת בתי הספר והנהלת הקהילה בהתאם לממצאי החקירה.
יחד, ננהג באחריות משותפת ונפחית ככל האפשר את התפשטות הקורונה במשגב.
בריאות וחגים שמחים!