אגף רווחה וקהילה
04-9902332

פרט ומשפחה

שירן פרץ
מזכירות וזכאות
04-9902332
 •  עו"ס מרחבית לכל יישוב, מענה על רצף פרט משפחה קהילה.
 •  תחנה לטיפול משפחתי - מטפלים איכותיים בתחומים שונים, עו"ד מגשר.
 •  קבוצות הורים.
 •  עו"ס לחוק הנוער.
 •  עו"ס לסדרי דין.
 •  טיפול באלימות במשפחה.
 •  טיפול בפגיעות מיניות.
 •  מסגרות לפעוטות ולילדים בסיכון.
 •  סיוע כלכלי בהתאם לנהלי משרד הרווחה (מת"ס).

  צרכים מיוחדים

נירית אבן שדה
עובדת סוציאלית מרחבית ותחום מוגבלויות
04-9902347
 •  מנהל מוגבלויות – שיקום, אוטיזם , מוגבלות שכלית התפתחותית.
 •  עו"ס רכזת צרכים מיוחדים.
 • תוכנית צמידים – תוכנית התנדבות במשפחות בהן ילד/ה עם צרכים מיוחדים.
 •  מעונות שיקומיים לפעוטות.
 •  הפנייה לאבחונים בשרות מש"ה (מגבלה שכלית התפתחותית).
 •  עו"ס חוק לעניין מוגבלות שכלית התפתחותית.
 •  פורום צרכים מיוחדים לקידום תכניות בקהילה.
 •  מועדונית ניצנים במרכז משגב.
 •  מועדוניות בערב אל נעים וסלאמה.
 •  השמות חוץ ביתיות.
 •  נופשונים.

אזרחים ותיקים

נטע רוזנאי
עובדת סוציאלית וראש צוות
04-6031506
 •  ייעוץ, סיוע וליווי אישי בשגרה ובעת משבר.
 •  עו"ס לחוק חסרי ישע.
 • טיפול וליווי רגשי לוותיקי משגב, בתחנה לטיפול במשפחה.
 • תכנית "מספרים את החיים" - תיעוד סיפורי החיים על ידי מתנדבים.
 • תמיכה וליווי בבני משפחה, המטפלים באדם מבוגר.
 • הפנייה וחיבור לתכניות התנדבות בקהילה.

נוער וצעירים

פארלי לולקו
עובדת סוציאלית
04-9902348
 •  ריכוז תחום הנוער.
 • תוכנית יתד לצעירים  18-26. 
  יעל כפיר
  עובדת סוציאלית
  04-6031507
 • תוכנית צעדים – טיפול בהתמכרויות. 
  שירה לפידות
  עובדת סוציאלית התמכרויות, סדרי דין
  04-6986501
 •  מועדון נוער בסלאמה.
 •  בית חם לנערות בכמאנה.
 •  מדריכה מלווה בכמאנה וערב אל נעים.
 •  ייעוץ לרכזים ולוועדות הנוער ביישובים.

עבודה קהילתית

נועה פולבר אנקה
עובדת סוציאלית
04-9902048
מראם אבו ריא
עובדת סוציאלית
04-6460742
 •  הקמה וליווי של ועדות קהילה/ פרט.
 •  שותפות עם מחלקת פיתוח יישובים בליווי יישובים בתהליך של יישוב לדורות ובפיתוח צוותי חירום יישוביים.
 •  פיתוח תכניות קהילתיות אזוריות או יישוביות.
 •  שיקום שכונות, יישובים בדואים - שחקיות; תכנית מעג"ן; מרכזי למידה; הכשרת נערות.

התנדבות

היחידה להתנדבות
04-9990124
הדס דושי וקס
רכזת היחידה להתנדבות
04-9992336
 •  פיתוח וליווי תכניות התנדבות קהילתיות.
 •  ליווי, הדרכה והוקרה של ארגונים ומתנדבים.
 •  פורום מקצועי אזורי למובילי ההתנדבות.
 •  דרך המלך- סיוע בסלי מזון בתקופת משבר.
 •   ליווי כלכלי למשפחות.

קיום תעסוקתי

 •  אם לאם בקהילה - מתנדבות לליווי אמהות לאחר לידה.
 •  הבית הפתוח - לאמהות עם תינוקות.
 •  מר"ב - מתנדבים לליווי ותמיכה בחולים במחלות מאיימות חיים ובבני משפחותיהם.
 •  מתנדבים למען ילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים במגזר היהודי ובמגזר הבדואי.
 •  הגיל השלישי - פיתוח תכניות עם ולמען ותיקי משגב.
 •  מערך התנדבות אזורי לשעת חירום.
 •  ליווי ועדת חיילים אזורית.

עו"ס רפרנט לכל בי"ס

מתן סיוע תלוי באפשרות התקציבית של האגף, נהלי משרד הרווחה ובאישור פיקוח משרד הרווחה.