אגף רווחה וקהילה
04-9902332

 


 


 


 


 


 


עו"ס רפרנט לכל בי"ס

מתן סיוע תלוי באפשרות התקציבית של האגף, נהלי משרד הרווחה ובאישור פיקוח משרד הרווחה.