עמותת מרחבים הינה העמותה לתושבים הוותיקים של המועצה האזורית משגב.

מטרת העמותה לקדם, לפתח ולספק מגוון נרחב של שירותים ופעילויות לתושבים הוותיקים, מתוך מטרה לאפשר להם המשך חיים פעילים בגיל המבוגר, במסגרת המועצה האזורית משגב וביישוביה.

אתר עמותת מרחבים - merchavim-misgav.org.il