מ.א משגב- הכוונה

סיבת הפנייה למרכז צעירים:
סיבת הפנייה למרכז צעירים: (חובה) שדה חובה