רישיונות לפני כניסה לתוקף

תאריך פרסום כתובת תאריך כניסה לתוקף מהות הרישיון
15/1/2020 מצפה אביב 29/1/2020 כריתה
13/1/2020 כמאנה 27/1/2020 כריתה
13/1/2020 ראס אל עין 27/1/2020 העתקה

 

פרוייקטים בביצוע המועצה ותאגידיה - פרסום לציבור של סקרי העצים ושל רישיונות העתקה וכריתה לפני ולאחר כניסתם כניסתם לתוקף

תאריך  פרסום שם הפרוייקט שם הישוב סקר העצים תשריט הסקר רישיון העתקה רישיון כריתה
6/1/2019 פיתוח מגרש 402 פארק תעשייה משגב (תרדיון)   תשריט הסקר   טיוטת רישיון
12/12/2019 כביש 7 כמון סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
11/9/2019 הרחבת מועדון נוער צורית   תשריט הסקר   רישיון בתוקף
27/8/2019 תוספת שני מגרשים ברחוב הרימון טל אל סקר ותשריט   רישיון בתוקף  
14/8/2019 פיתוח שלב ד' תשתיות ומגרשים לבון סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
6/6/2019 מרכז המוסיקה משגב   תשריט הסקר רישיון בתוקף  
1/4/2019 קווי ביוב חוסניה חוסניה סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
21/2/2019 קווי ביוב שכ' מערבית כמאנה סקר העצים תשריט הסקר רישיון בתוקף רישיון בתוקף
21/2/2019 קווי ביוב שכ' מזרחית כמאנה סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
11/12/2018 הרחבת אורט סלאמה סלאמה סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
24/10/2018 פיתוח כבישים בשכונה המערבית כמאנה סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
8/8/2018 בניית גן ילדים מורשת סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
8/8/2018 בניית מועדון נוער תובל סקר העצים תשריט הסקר   טיוטת רישיון
5/7/2018 פיתוח תשתיות ציבוריות ומגרשים טל אל סקר העצים תשריט הסקר רישיון בתוקף רישיון בתוקף

 

רישיונות העתקה וכריתה בתוקף

תאריך כניסה לתוקף כתובת הרישיון מהות הרישיון
16/1/2020 קורנית כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
5/1/2020 משגב כריתה
26/12/2019 יודפת כריתה
עם קבלת היתר בניה אשבל  כריתה
17/12/2019 מעלה צביה העתקה
10/12/2019 כמאנה כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה העתקה
21/11/2019 סלאמה כריתה
14/11/2019 יעד כריתה
14/11/2019 גילון כריתה
6/10/2019 כמון העתקה וכריתה
עם קבלת היתר בניה עצמון כריתה
1/5/2019 יעד כריתה
1/5/2019 עצמון כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
עם קבלת היתר בניה מורן כריתה
19/2/2019 מעלה צביה כריתה
29/10/2018 כמון כריתה
17/9/2018 מנוף העתקה
26/7/2018 שורשים כריתה
15/10/2017 טל אל כריתה

 

סיכום רישיונות העתקה וכריתה שניתנו בשנת 2019

סיכום רישיונות העתקה וכריתה שניתנו בשנת 2018

סיכום רישיונות העתקה וכריתה שניתנו בשנת 2017