רישיונות לפני כניסה לתוקף

תאריך פרסום כתובת תאריך כניסה לתוקף מהות הרישיון
       

לבקשת אישור כריתה או העתקה של עץ או עצים


פרוייקטים בביצוע המועצה ותאגידיה - פרסום לציבור של סקרי העצים ושל רישיונות העתקה וכריתה לפני ולאחר כניסתם כניסתם לתוקף

תאריך  פרסום שם הפרוייקט שם הישוב סקר העצים תשריט הסקר רישיון העתקה רישיון כריתה
10/2/2020 גן ילדים אשחר סקר העצים תשריט הסקר רישיון בתוקף רישיון בתוקף
30/1/2020 כביש 2 קטע מערבי מרכז שרותים משגב סקר העצים תשריט הסקר רישיון בתוקף רישיון בתוקף
27/1/2020 כביש גישה וחניון לבית הנוער קמפוס משגב סקר העצים תשריט הסקר רישיון בתוקף רישיון בתוקף
26/1/2020 מועדון נוער שכניה קורנית קורנית סקר העצים תשריט הסקר רישיון בתוקף  
6/1/2019 פיתוח מגרש 402 פארק תעשייה משגב (תרדיון)   תשריט הסקר   רישיון בתוקף
12/12/2019 כביש 7 כמון סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
11/9/2019 הרחבת מועדון נוער צורית   תשריט הסקר   רישיון בתוקף
27/8/2019 תוספת שני מגרשים ברחוב הרימון טל אל סקר ותשריט   רישיון בתוקף  
14/8/2019 פיתוח שלב ד' תשתיות ומגרשים לבון סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
6/6/2019 מרכז המוסיקה משגב   תשריט הסקר רישיון בתוקף  
8/8/2018 בניית גן ילדים מורשת סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
8/8/2018 בניית מועדון נוער תובל סקר העצים תשריט הסקר   טיוטת רישיון

 

רישיונות העתקה וכריתה בתוקף

תאריך כניסה לתוקף כתובת הרישיון מהות הרישיון
27/2/2020 מכמנים כריתה
26/2/2020 צורית כריתה
26/2/2020 כמאנה כריתה
עם קבלת היתר בניה מורן העתקה
24/2/2020 כמון כריתה
24/2/2020 אשבל כריתה
19/2/2020 עצמון כריתה
19/2/2020 עצמון כריתה
17/2/2020 כישור כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
11/2/2020 מצפה אביב כריתה
9/2/2020 קורנית כריתה
29/1/2020 מצפה אביב כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
עם קבלת היתר בניה ראס אל עין העתקה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
5/1/2020 משגב כריתה
26/12/2019 יודפת כריתה
עם קבלת היתר בניה אשבל  כריתה
17/12/2019 מעלה צביה העתקה
10/12/2019 כמאנה כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה העתקה
21/11/2019 סלאמה כריתה
14/11/2019 יעד כריתה
14/11/2019 גילון כריתה
6/10/2019 כמון העתקה וכריתה
עם קבלת היתר בניה עצמון כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
29/10/2018 כמון כריתה
17/9/2018 מנוף העתקה
26/7/2018 שורשים כריתה
15/10/2017 טל אל כריתה

 

סיכום רישיונות העתקה וכריתה שניתנו בשנת 2019

סיכום רישיונות העתקה וכריתה שניתנו בשנת 2018

סיכום רישיונות העתקה וכריתה שניתנו בשנת 2017