רישיונות לפני כניסה לתוקף

תאריך פרסום כתובת תאריך כניסה לתוקף מהות הרישיון
12/11/2019 כמאנה עם קבלת היתר בניה  העתקה
6/11/2019 סלאמה 21/11/2019 כריתה
30/11/2019 יעד 14/11/2019 כריתה
30/10/2019 גילון 14/11/2019 כריתה

 

פרוייקטים בביצוע המועצה ותאגידיה - פרסום לציבור של סקרי העצים ושל רישיונות העתקה וכריתה לפני ולאחר כניסתם כניסתם לתוקף

תאריך  פרסום שם הפרוייקט שם הישוב סקר העצים תשריט הסקר רישיון העתקה רישיון כריתה
11/9/2019 הרחבת מועדון נוער צורית   תשריט הסקר   רישיון בתוקף
27/8/2019 תוספת שני מגרשים ברחוב הרימון טל אל סקר ותשריט   רישיון בתוקף  
14/8/2019 פיתוח שלב ד' תשתיות ומגרשים לבון סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
6/6/2019 מרכז המוסיקה משגב   תשריט הסקר רישיון בתוקף  
1/4/2019 קווי ביוב חוסניה חוסניה סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
21/2/2019 קווי ביוב שכ' מערבית כמאנה סקר העצים תשריט הסקר רישיון בתוקף רישיון בתוקף
21/2/2019 קווי ביוב שכ' מזרחית כמאנה סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
11/12/2018 הרחבת אורט סלאמה סלאמה סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
24/10/2018 פיתוח כבישים בשכונה המערבית כמאנה סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
8/8/2018 בניית גן ילדים מורשת סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף
8/8/2018 בניית מועדון נוער תובל סקר העצים תשריט הסקר   טיוטת רישיון
5/7/2018 פיתוח תשתיות ציבוריות ומגרשים טל אל סקר העצים תשריט הסקר רישיון בתוקף רישיון בתוקף
25/6/2018 אשחר שלב ד אשחר סקר העצים תשריט הסק'ר   רישיון בתוקף
27/12/2017 גן ילדים תובל סקר העצים תשריט הסקר   רישיון בתוקף

 

רישיונות העתקה וכריתה בתוקף

תאריך כניסה לתוקף כתובת הרישיון מהות הרישיון
10/11/2019 משגב כריתה
6/10/2019 כמון העתקה וכריתה
2/10/2019 מעלה צביה כריתה
22/9/2019 מצפה אביב כריתה
18/9/2019 מצפה אביב כריתה
12/9/2019 יודפת כריתה
11/9/2019 שורשים כריתה
10/9/2019 רקפת כריתה
10/9/2019 עצמון כריתה
8/9/2019 טל אל כריתה
29/8/2019 לבון כריתה
28/8/2019 יעד כריתה
28/8/2019 יעד כריתה
13/8/2019 טל אל כריתה
13/8/2019 משגב כריתה
13/8/2019 יעד כריתה
13/8/2019 יעד כריתה
13/8/2019 מורן כריתה
עם קבלת היתר בניה עצמון כריתה
10/6/2019 יודפת כריתה
2/6/2019 מנוף כריתה
28/5/2019 עצמון כריתה
28/5/2019 גילון כריתה
28/5/2019 טל אל כריתה
20/5/2019 גילון כריתה
16/5/2019 קורנית כריתה
עם קבלת היתר בניה יודפת כריתה
1/5/2019 עצמון כריתה
1/5/2019 יעד כריתה
1/5/2019 עצמון כריתה
1/4/2019 עצמון כריתה
27/3/2019 משגב כריתה
24/3/2019 מורן כריתה
עם קבלת היתר בניה כמאנה כריתה
17/3/2019 יעד כריתה
עם קבלת היתר בניה שורשים כריתה
עם קבלת היתר בניה מורן כריתה
28/2/2019 מורן כריתה
26/2/2019 צורית כריתה
19/2/2019 מעלה צביה כריתה
18/2/2019 רקפת כריתה
13/2/2019 מעלה צביה כריתה
13/2/2019 מעלה צביה כריתה
11/2/2019 דמיידה העתקה
10/2/2019 שורשים כריתה
10/2/2019 כמון כריתה
28/1/2019 מכמנים העתקה
22/1/2019 שכניה  כריתה - הארכת תוקף
16/01/2019 עצמון כריתה
26/12/2018 טל אל כריתה
13/12/2048 מעלה צביה כריתה
13/12/2018 יעד כריתה
4/11/2018 יובלים כריתה
1/11/2018 טל אל כריתה
1/11/2018 מצפה אביב כריתה
29/10/2018 כמון כריתה
22/10/2018 שגב-עצמון כריתה
16/10/2018 חוסניה כריתה
15/10/2018 צורית כריתה
2/10/2018 לוטם כריתה
2/10/2018 פלך כריתה
2/10/2018 הררית כריתה
2/10/2018 יחד כריתה
2/10/2018 יחד כריתה
2/10/2018 רקפת העתקה
17/9/2018 מנוף העתקה
13/9/2018 רקפת כריתה
5/9/2018 קורנית כריתה
22/8/2018 חרשים כריתה
8/8/2018 יודפת כריתה
26/7/2018 שורשים כריתה
23/7/2018 שורשים כריתה
15/10/2017 טל אל כריתה

 

סיכום רישיונות העתקה וכריתה שניתנו בשנת 2018

סיכום רישיונות העתקה וכריתה שניתנו בשנת 2017