הורים יקרים,

הסבר זה מתייחס להגשת בקשת העברה לבתי הספר – כיתות ב' והלאה, לא כולל רישום לכיתה א'.

חשוב!  טרם פנייתכם למסגרת הייחודית, הנכם מתבקשים לפנות למסגרת החינוכית האזורית במשגב בה לומד/ת התלמיד/ה על מנת ליידע את הצוות החינוכי לגבי רצונכם להעביר את התלמיד/ה.

לתשומת לבכם! תשובה לבקשת ההעברה תתקבל מאגף החינוך.

להלן הסבר לגבי אופן הגשת בקשת העברה:

תחילה עליכם למלא טופס מקוון לרישום/העברה למוסד חינוכי.

להלן קישור לטופס

יש למלא את כל הפרטים ולהקפיד על הקלדה נכונה של כתובות מייל בטופס המקוון.

יהיה עליכם להגיש מסמכים נלווים עבור בקשתכם.

  1. צילום תעודת זהות של שני ההורים, עם הספח כשהוא פתוח וניתן לראות גם את הכתובת ופרטי בן/בת הזוג וגם את הילדים.
  2. רק במידה והנכם הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/רווקים) יש להעביר:
  1. דו"ח חינוכי ממחנכת הכיתה או יועצת בית הספר.
  2. הצגת אבחונים / מסמכים רפואיים/טיפוליים, במידה ויש.

את המסמכים יש לשלוח ל:

אפרת סגל אבני
מזכירת רישום
04-9902330

יש לוודא שגודל המייל לא עולה על 7  מגה בייט מאחר ומייל גדול מגודל זה לא יכנס לתיבת הדואר עקב אבטחת אתר המועצה.

מומלץ לשלוח כל מסמך במייל נפרד.

במידה ובחרתם לשלוח בפקס, אנא התקשרו לוודא שהפקס הגיע, ל- 04-9902366.