הורים יקרים,

הסבר זה מתייחס לרישום והגשת בקשת העברה לגנ"י וכיתה א' של תושבי משגב בלבד.

תחילה יש לבצע רישום באתר הרישום לתושבי משגב  מצ"ב קישור, בסיומו עליכם לבחור באפשרות של בקשת העברה ולמלא על פי הנדרש.

*** שימו לב!!

ילידי שנתון 2014 המבקשים להירשם לגן (מעל"צ או עודד), יוכלו להירשם רק למסגרת בי"ס  ולא ישירות לגן. זאת מאחר והאתר בנוי בהתאם להנחיות הרישום של משה"ח.

אל דאגה!! אנא בצעו רישום לבי"ס המבוקש (גליל/תבנית החינוך המוזהב/עודד) גם אם אתם מבקשים להירשם לגן.

צוותי הגן וביה"ס מעדכנים אותנו לגבי הילדים המבקשים ללמוד בגן ואנו מתקנים את הרישום בהתאם.

חשוב! הורים עצמאים (רווקים/פרודים/גרושים/חד הוריים)

יהיה עליכם להגיש מסמכים נלווים עבור בקשתכם.

 1. במידה והמצב המשפחתי שלכם הינו רווק/גרוש/פרוד, בקשת הרישום עבור ילדכם, צריכה להיות מוגשת משני ההורים.
  אנא העבירו מסמך שבו ההורה שלא הגיש טופס בקשה מקוון  יכתוב :  שהוא מבקש לרשום את שם התלמיד, ת.ז מס' ת.ז. תלמיד  לבי"ס/גן שם המסגרת החינוכית המבוקשת . וכמובן לכתוב את פרטי המבקש. שם מלא, ת.ז, חתימה.
 2. במידה והנכם חד הוריים, אנא העבירו צילום תעודת לידה.

  את המסמכים יש לשלוח ל:
  אפרת סגל אבני
  מזכירת רישום
  04-9902330