הורים יקרים,

אגף החינוך במועצה האזורית משגב מזמין אתכם לרישום ילדיכם וילדותיכן למערכת החינוך.
אנחנו – נשות ואנשי החינוך במשגב, עושים/ות את המרב והמיטב שילדיכם וילדותיכן יחוו למידה מתוך עניין ומשמעות.
אני קוראת לכם לגלות מעורבות ואחריות משותפת יחד אתנו בתהליך החינוכי.
אני תקווה כי השהייה במערכת החינוך שלנו תהווה עבור ילדיכם וילדותיכן ועבורכם חווית למידה מעשירה ומהנה.
מאחלת לכם הצלחה וצמיחה משותפת עם ילדיכם וילדותיכן.

נועה צוק - מנהלת אגף החינוך

 מצ"ב קישור לרישום

הוראות רישום כלליות עפ"י הנחיות משרד החינוך:

גילאי הרישום 
בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

 

              כיתה א' - התאריכים :  כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014
                                                   ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014

              גילאי 5 - התאריכים :  י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015
                                                  י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

              גילאי 4 - התאריכים :   כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016
                                                   ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

 

       גילאי 3 - התאריכים :  ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017
                                  י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

      חריגי גיל רך:        

              לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל).

 הרישום יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף (27 בינואר 2020)

 ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט התש"ף (16 בפברואר 2020).

חשוב לדעת !!
  •  הילדים הלומדים השנה בגנים חייבים כל שנה ברישום מחדשכולל ילדי חובה, כיתות א' וחינוך מיוחד.
  •  ילדים שיירשמו לאחר סיום תקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות וללא התחייבות המועצה לקלוט אותם במוסד הלימוד/גן המבוקש.
נוהלי הרישום:
  1.   זכאים לרישום ילדים אשר מופיעים כתושבי משגב במשרד הפנים ואשר ההורים רשומים בתעודת הזהות כתושבי משגב.
  2.   בכל רישום המבוצע באגף החינוךיש להצטייד בתעודת זהות של שני ההורים ובספח בו רשום ילדכם.

ניתן לבצע רישום גם במשרדי אגף החינוך:

בימים ראשון וחמישי בין השעות 08:30 – 13:00

בקשות העברה בין כלל מוסדות החינוך (בתוך ומחוץ למועצה) יש להגיש עד לתאריך ה- 31 למרץ 2020!
אין התחייבות של אגף החינוך לטיפול בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה.

הגשת בקשת העברה באתר הרישום תתאפשר רק לאחר רישום מסודר לגן/בית ספר, עפ"י אזור הרישום.
תשובות לבקשות העברה שיוגשו במועד הרישום, ישלחו עד לתאריך 30.6.2020.

לבירורים נוספים ניתן לפנות ל:

אפרת סגל אבני
מזכירת רישום
04-9902330

תעריפי עלויות במערכת החינוך – שנה"ל תש"פ