חברי הועדה:

טבלת אנשי קשר - ועדת ביקורת
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יהודית סלע קורנית [email protected]
אבי גרבובסקי הררית [email protected]
אסתר פרץ כישור [email protected]
 

תפקידי הועדה:

לבדוק האם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.

בדיקת האם חשבונות ופעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה המאושר.

לבדוק האם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה, עליהם הצביעו הוועדה או מבקר המדינה בפני המועצה.