1
המבקש והבקשה
2
פרטי העסק
3
בעלי ומנהלי העסק
4
צירוף מסמכים

פרטי הבקשה 

במידה ומדובר על חברה יש לצרף תעודה מרשם החברות

במקרה ומגיש הבקשה הוא מיופה כח יש לצרף מסמך יפוי כח

 

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי העסק

ישוב / אזור תעשייה

גישה לעסק (חובה) שדה חובה

 

טקסט קצר המתאר את פעילות העסק

 

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

1. אם פרטי הבעלים זהה לפרטי מגיש הבקשה אין צורך למלא.
2. כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים והבעלים.

 

פרטי הבעלים והמנהלים
שם משפחהשם פרטיתפקידמס' ת.ז./ ח.פכתובת מס' טלפון ניידכתובת מייל

 

 

 

 

 

 

 

 

צירוף מסמכים

יש לסמן בשדה הבא אילו קבצים את/ה מצרף לטופס ולאחר מכן לטעון את הקבצים בשדות המיועדים לכך.

 

נספחים מצורפים (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

הריני מצהיר בזאת כי בפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ומתחייב להודיע לרשות הרישוי מיד על כל שינוי בהם

 

אגרת רישוי -  ניתן לשלם אגרת הרישוי באמצעות אתר המועצה – -רישוי-אגרת/ https://www.misgav.org.il עסקים-רישוי-עסקים-תשלום -מקוון/

 

Browser not supported