1
המבקש והבקשה
2
פרטי העסק
3
בעלי ומנהלי העסק
4
נתוני החברה
5
צירוף מסמכים

הבקשה

 

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי העסק

ישוב / אזור תעשייה, רחוב , מס'

 

 

 

 

טקסט קצר המתאר את פעילות העסק

 

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקידמספר ת.ז./תאגידכתובת מס' טלפון ניידכתובת מייל

 

 

 

 

 

 

 

 

נתוני החברה (ימולא כשהעסק מוחזק על ידי חברה)

 

 

צירוף מסמכים

יש לסמן בשדה הבא אילו קבצים את/ה מצרף לטופס ולאחר מכן לטעון את הקבצים בשדות המיועדים לכך.

 

נספחים מצורפים (חובה) שדה חובה

 

 

 

הריני מצהיר בזאת כי בפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים:

 

Browser not supported