פירוט מסגרות ההתנדבות: קישור

לטופס ההרשמה: קישור

 

 

לשאלות וברורים ניתן ליצור קשר עם מרכז צעירים משגב: 

 misgavtz@misgav.org.il    04-9902020   052-6591931