הגשת בקשה חריגה לתשפ"ד (2023-2024) תתאפשר עד לתאריך ה- 16.07.2023 . לאחר מכן לא ניתן יהיה להגיש בקשות לתשפ"ד.

1
לאן לרשום
2
פרטי התלמיד(ה)
3
פרטי ההורים
4
רקע רפואי
5
פרטי הבקשה
6
ויתור סודיות
7
הצהרת הורים
8
אישור תשלומי חובה/רשות (לתלמיד גן)
9
חתימות

סיבת הגשת הבקשה (חובה) שדה חובה

ניתן להגיש בקשה חריגה רק במידה והיא עומדת באחד הקריטריונים בהתאם לחוזר מנכ"ל

האם ילדך.ילדתך זכאי.ת לקבלת שירותי חינוך מיוחדים במסגרת של חינוך מיוחד או בקבלת סל אישי? (חובה) שדה חובה

 בבקשת רישום תלמיד למשפחה חד הורית יש למלא את פרטי ההורה היחידני פעמיים

 

בבקשת רישום תלמיד למשפחה חד הורית, המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א). הם:

  1. יש לדרוש תצהיר מאומת על ידי עורך דין או על ידי בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורן.
  2. יש לדרוש מסמך משפטי (ההחלטה או פסק הדין) בהתייחס למשמורת על הילדים.

האם בנך/בתך בריא.ה בד"כ? (חובה) שדה חובה

האם בנך/בתך ביקר.ה באופן סדיר בטיפת חלב? (חובה) שדה חובה

האם בנך/בתך הופנה/תה בעבר ע"י אחות טיפת חלב ו/או רופא ילדים לאבחונים כלשהם? (חובה) שדה חובה

 

  • במידה והמסגרת החינוכית המבוקשת לא בתחומי הרשות, נדרש לציין את שם המסגרת המבוקשת (שם הגן/ביה"ס) בסיבת הבקשה.

אנו מאשרים בזאת להעביר כל מידע אודות בננו/בתנו לאגף החינוך במועצה אזורית משגב. אנו מוותרים על סודיות העברת המידע לטובת שיבוץ הולם במסגרת לימודית (חובה) שדה חובה

ז. הצהרת ההורים

ברור לנו שבמידה והבקשה תאושר, אין באישור זה משום התחייבות כלשהי של מ.א. משגב – בהווה או בעתיד – לשאת בהוצאות כספיות כלשהן, אלא בכפוף להחלטות מליאת המועצה. הסעות מאושרות בהתאם לקריטריונים של משרה"ח (חובה) שדה חובה

אישור זה מיועד לתלמידי גן בלבד. במילוי הטופס עבור תלמיד בית ספר יש לבחור ב- "לא מאשר".

הריני מאשר.ת גביית תשלומי חובה: ביטוח 49 ש"ח, ורשות: סל תרבות 79 ש"ח , פעילות העשרה 75 ש"ח (חובה) שדה חובה

לתשומת לבכם:

בסיום מילוי טופס זה ושליחתו תקבלו לכתובות המייל שהוקלדו (מייל הורים) מענה אוטומטי הכולל פירוט כל המסמכים הדרושים לטיפול בבקשה. 

אנו מתחייבים שכל הפרטים שנמסרו במסמך זה נכונים. (חובה) שדה חובה