לצפיה במדריך להטמעת עקרונות הקיימות בתכנון ישובי משגב - לחץ

נכתב בשנת 2018:

אישור המליאה למדריך להטמעת בנייה מקיימת, בשבוע שעבר, מהווה חגיגה קטנה בתחילתה של דרך ארוכה. המדריך נכתב במשך כשנה בהשתתפות אגפי קיימות והנדסה, ועדת קיימות במליאה, הועדה לתכנון ובנייה, החכ"ל ומתכננים ממשגב.
מנהל אגף קיימות: "המדריך נולד מתוך דאגה ותקווה. דאגה – משום שרבות מההרחבות של ישובי משגב אינן משתלבות כראוי בנוף ובסביבה ואינן לוקחות בחשבון את הערכים המקומיים ואת חיי הקהילה המבוססים על תנועה רגלית, ותקווה – משום שאנו מאמינים בצורך בשינוי ורואים את התמיכה הגדולה שיש לכך בקרב תושבי משגב."
הצורך עלה מתוך התבוננות בתהליכי ההרחבות בישובים ומההבנה של החשיבות בהנחיית המועצה בנושא זה. קול ברור שעלה מן השטח קרא למועצה לקבוע את הראוי, לומר בבהירות מהו טיבו של הישוב הכפרי המשתלב בסביבתו, ובכך להעניק לישוב מסגרת ברורה בעת הכניסה לתהליך התכנון של שכונה חדשה.

המדריך עוצב בשילוב של תמציתיות עניינית, חזון ברור ורגליים על הקרקע, בחוברת דקת גזרה, נעימה לקריאה ומוכוונת תהליכי תכנון. בכל שלב של התכנון מצוין אילו בעלי מקצוע מעורבים ומודגש המקום המרכזי של אדריכל הנוף בצוות התכנון והחשיבות הרבה במעורבותו כבר מן השלב הראשון.
בחוברת שבעה נושאים: א) התאמה לטופוגרפיה והשתלבות בנוף הגלילי. ב) תכנון שטחים פתוחים בתפיסה אקולוגית. ג) קומפקטיות ותכנון חברתי. ד) תכנון רחובות בעדיפות להולכי רגל. ה) תכנון רחובות בעדיפות להולכי רגל. ו) בניה ירוקה. ז) פרק מנהיגות וחשיבה אסטרטגית.

קהל היעד של המדריך הוא כלל התושבים, ובמיוחד ועד הישוב, ועדת תב"ע וצוותי התכנון בישובים. המדריך נוקט ברובו לשון המלצה, אולם במספר תחומים הוא מנחה באופן כמותי ומחייב. כך למשל, הרוחב המירבי של כביש ללא תחבורה ציבורית לא יעלה על 5.5 מטר. יש לדרג מגרשים בשיפועים מעל 10%, ויש לנטוע עצים ברחוב באופן שיעניק צל רציף. נלווה למדריך תשריט מנחה ליצירת רחובות מרובי עצים.

המדריך זכה לתגובות חמות ומשגב פועלת עם מרכז המועצות האזוריות להרחבת השפעתו לרמה הארצית. בכוונת המועצה להציג את המדריך בכל הישובים, להסביר ולשמוע כיצד בכוונתם להטמיעו ולפעול על פי המלצותיו. המדריך מוצג באתר המועצה וניתן לקבלו בפנייה לאגף קיימות.
בהמשך למדריך תקיים המועצה בספטמבר כנס מקצועי ארצי לדיון רחב בעקרונות הבנייה המקיימת במגזר הכפרי בארץ.
ראש המועצה: "בשנים האחרונות הוגברה תשומת הלב לעירוניות המתחדשת והמגזר הכפרי נשאר מעט מאחור. לתכנון מקיים יש השפעה עצומה על איכות החיים של התושבים ועל התפתחות ועיצוב דמותו של היישוב. חשוב להקדיש לכך מחשבה ולבסס מנגנון הטמעה ומשגב יכולה להוביל את התהליך ולהפיץ את הבשורה למועצות נוספות. "

המדריך קיבל תגובות חמות ואנו פועלים עם מרכז המועצות האזוריות על מנת שישפיע גם ברמה הארצית. בכוונת אגף קיימות להציג את המדריך בכל הישובים, להסביר ולשמוע מכם כיצד בכוונתכם להטמיעו ולפעול על פי המלצותיו. אגף קיימות עומד לרשותכם.