תוכנית חודשית מתפרסמת בכל חודש, נשלחת למזכירויות כל הישובים ומתפרסמת באתר האינטרנט 

לצפיה במועדי החיסון הקרובים


 

לוח מועדי חיסוני כלבת בישובים לשנת 2022.pdf