בעל/ת עסק יקר/ה,

לנוחיותכם וכחלק משיפור השירות, הינך מוזמן/ת  להגיש בקשה  ולשלוח אותה במייל, ללא צורך בהגעה למועצה.

בנוסף, יש לצרף את המסמכים הבאים כחלק מתהליך הבקשה לרישוי:

  • תכנית עסק
  • תרשים סביבה
  • מפה מצבית (שלושת המסמכים הנ"ל יוכנו ויחתמו ע"י בעלי מקצוע)
  • אישור התאחדות  -  רשם החברות , כולל פירוט בעלי החברה (רק עבור חברה בע״מ)
  • אסמכתא בדבר תשלום אגרת רישוי

את המסמכים יש לשלום לגב' טניה מוקריצקי באמצעות מייל tanya@vaada-misgav.org.il להמשך טיפול.

לשאלות נוספות ניתן לפנות ל:

טניה מוקריצקי
04-9990102