בעל/ת עסק יקר/ה,

לנוחיותכם וכחלק משיפור השירות, הינך מוזמן/ת  להגיש בקשה באופן מקוון  ללא צורך בהגעה למועצה.

יש לצרף את המסמכים הבאים כחלק מתהליך הבקשה לרישוי:

  • תכנית עסק
  • תרשים סביבה
  • מפה מצבית (שלושת המסמכים הנ"ל יוכנו ויחתמו ע"י בעלי מקצוע מוסמך (מהנדס/הנדסאי /אדריכל וכדומה) למידע מפורט לחץ כאן
  • היתר בנייה שניתן למבנה ("גרמושקה") כשהשימוש הקבוע בו תואם את מהות העסק המבוקש. במידה ולבעל העסק אין היתר בניה, ניתן לבדוק הימצאות היתר בוועדה לתכנון ובניה (9990102)
  • אישור התאחדות  -  רשם החברות , כולל פירוט בעלי החברה (רק עבור חברה בע״מ)
  • אסמכתא בדבר תשלום אגרת רישוי
  • מסמך ייפוי כח לטיפול בבקשה לרישיון עסק 

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות ל:  מירי פרחי , רכזת רישוי עסקים:  9902317

 

1
המבקש והבקשה
2
פרטי העסק
3
בעלי ומנהלי העסק
4
צירוף מסמכים

פרטי הבקשה 

במידה ומדובר על חברה יש לצרף תעודה מרשם החברות

במקרה ומגיש הבקשה הוא מיופה כח יש לצרף מסמך יפוי כח

 

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי העסק

ישוב / אזור תעשייה

גישה לעסק (חובה) שדה חובה

 

טקסט קצר המתאר את פעילות העסק

 

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

1. אם פרטי הבעלים זהה לפרטי מגיש הבקשה אין צורך למלא.
2. כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים והבעלים.

 

פרטי הבעלים והמנהלים
שם משפחהשם פרטיתפקידמס' ת.ז./ ח.פכתובת מס' טלפון ניידכתובת מייל

 

 

 

 

 

 

 

 

צירוף מסמכים

יש לסמן בשדה הבא אילו קבצים את/ה מצרף לטופס ולאחר מכן לטעון את הקבצים בשדות המיועדים לכך.

 

נספחים מצורפים (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

הריני מצהיר בזאת כי בפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ומתחייב להודיע לרשות הרישוי מיד על כל שינוי בהם

 

אגרת רישוי -  ניתן לשלם אגרת הרישוי באמצעות אתר המועצה – -רישוי-אגרת/ https://www.misgav.org.il עסקים-רישוי-עסקים-תשלום -מקוון/

 

Browser not supported