הורים יקרים,

אגף החינוך במועצה האזורית משגב מזמין אתכם.ן לרישום ילדיכם וילדותיכם למערכת החינוך.
אנו – נשות ואנשי החינוך במשגב, עושים את המירב והמיטב שילדיכם וילדותיכם יחוו למידה מתוך עניין ומשמעות.
אני קוראת לכם.ן לגלות מעורבות ואחריות משותפת יחד אתנו בתהליך החינוכי.
אני תקווה כי השהייה במערכת החינוך שלנו תהווה עבור ילדיכם וילדותיכם ועבורכם חווית למידה מעשירה ומהנה.

מאחלת לכם.ן הצלחה וצמיחה משותפת עם ילדיכם וילדותיכם,

נועה צוק - מנהלת אגף החינוך

 

 לשאלות נוספות פנו למוקד המועצה

מוקד מוניציפאלי 24/7
04-9902333

מוקד מוניציפאלי חיוג מקוצר
107

וואטסאפ מוקד מוניציפאלי
052-6183790


תעריפי עלויות במערכת החינוך תשפ"א

 

הוראות רישום כלליות עפ"י הנחיות משרד החינוך: מועדי וגילאי הרישום

1.1 מועדי הרישום

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי  א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021)  ויימשך עד יום רביעי  כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).
חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2.

1.2 גילי הרישום

חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ב הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

 

        כיתה א' - התאריכים :       י' בטבת התשע"ה      - 1 בינואר 2015
                                                 י"ט  בטבת התשע"ו    - 31 בדצמבר 2015

        גילאי 5 - התאריכים :        כ' בטבת התשע"ו      - 1 בינואר 2016
                                                 ב' בטבת התשע"ז      - 31 בדצמבר 2016

        גילאי 4 - התאריכים :        ג' בטבת התשע"ז      - 1 בינואר 2017
                                                 י"ג בטבת התשע"ח    - 31 בדצמבר 2017

        גילאי 3 - התאריכים :        י"ד בטבת התשע"ח    - 1 בינואר 2018
                                                כ"ג בטבת התשע"ט    - 31 בדצמבר 2018

        חריגי גיל רך :
        לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.
        ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2019 עד 15.1.2019 (כולל).

חשוב לדעת !!
  •  הילדים.ות הלומדים.ות השנה בגנים מחוייבים.ות ברישום כל שנה מחדש.
  •  ילדים שיירשמו לאחר סיום תקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות וללא התחייבות המועצה לקלוט אותם במוסד הלימוד/גן המבוקש.
  •   זכאים.יות לרישום ילדים.ות אשר מופיעים.ות כתושבי.ות משגב במשרד הפנים ואשר ההורים רשומים בתעודת הזהות כתושבי משגב.

 עקב הנחיות משרד הבריאות אין השנה קבלת קהל באגף החינוך.
הגשת בקשת העברה באתר הרישום תתאפשר רק לאחר רישום מסודר לגן/בית ספר, עפ"י אזור הרישום.
בקשות העברה בין כלל מוסדות החינוך (בתוך ומחוץ למועצה) יש להגיש עד לתאריך ה- 31 למרץ 2021.
אין התחייבות של אגף החינוך לטיפול בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה.
תשובות לבקשות העברה שיוגשו במועד הרישום, ישלחו עד לתאריך 30.6.2021.