התמודדות עם נגיף הקורונה
בעקבות התפשטות מחלת הקורונה בארץ וברחבי העולם, אנו עדים לעלייה בחרדה הכללית
בקרב הציבור הרחב.
חוברת זו נכתבה על-ידי צוות רב-מקצועי של מרכז "חוסן" ע"ש כהן- האריס בשיתוף שפ“י,
משרד החינוך, במטרה להנגיש כלים פסיכו-חינוכיים פשוטים, המבוססים על הגברת תחושת
השליטה
ויכולת ההתמודדות עם מצב של אי-ודאות.
החוברת מיועדת לציבור הרחב, במיוחד לאלה הנדרשים לשהות בבידוד.

לקריאה נוספת...