1
הקדמה
2
פרטי המבקש
3
הצהרת המבקש:

בקשה לאישור על הנחת ארנונה/ העדר הנחת ארנונה

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר,

 

לצורך קבלת אישור על הנחת/העדר הנחת ארנונה, יש למלא את הטופס המקוון שלהלן:

לשאלות וברורים ניתן להתקשר למוסטפא קאסם בטלפון: 04-9902357 או במייל gviyah@misgav.org.il

 

הצהרת המבקש

  • הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 
  • ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.

Browser not supported

 

אני מאשר לשלוח מידע מהמועצה לכתובת המייל שהזנתי בטופס * שדה חובה