1
הקדמה
2
פרטי המבקש
3
הצהרת המבקש:

בקשה לאישור על הנחת ארנונה/ העדר הנחת ארנונה

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר,

 

לצורך קבלת אישור על הנחת/העדר הנחת ארנונה, יש למלא את הטופס המקוון שלהלן:

לשאלות וברורים ניתן להתקשר למוסטפא קאסם בטלפון: 04-9902357 או במייל [email protected]il

 

הצהרת המבקש

  • הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. 
  • ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.

Browser not supported

 

אני מאשר לשלוח מידע מהמועצה לכתובת המייל שהזנתי בטופס (חובה) שדה חובה