1
פרטי המוסר
2
פרטי המקבל
3
פרטי הכלב
4
צירוף מסמכים

פרטי המוסר

במקרה ומדובר בעמותה, יש לרשום מס' ח.פ.

 

פרטי המקבל

שם ושם משפחה

 

 

פרטי הכלב

 

צירוף מסמכים

 

 

 

 

ידוע לי כל עוד לא יירשם הכלב ע``י בעליו החדש בעיר מגוריו, ימשיך הכלב להיות רשום במרכז השבבים על שם המוסר.

Browser not supported