מצב הקורונה העדכני במשגב


שימו לב, בסוף השבוע הבדיקות אינן דורשות הפנייה והן פתוחות לכולם


לתשומת לב, בשבועות האחרונים היו מקרים של המתנה ממושכת מאוד לבדיקות במתחמי הבדק וסע.   

מומלץ לבדוק האם לקופת החולים שלכם יש אפשרות להפנות לבדיקות קורונה

שהן מבצעות בעצמן ולא במתחמי הבדק וסע.


בהצלחה והעיקר הבריאות!