תושבים יקרים, קופות החולים מחסנות את מבוטחיהן בסניפי הקופות. למידע מדוייק על מיקומם, אנא פנו לקופת החולים שלכם.