לוחות הזמנים של הסעות תלמידי/ות משגב


שלום רב,

מצורפים לוחות זמנים מעודכנים לאיסוף תלמידי/ות במשגב לשנת הלימודים תש"פ 

לוח מעודכן זמני הסעות מגזר יהודי תש"פ

לוח מעודכן זמני הסעות מגזר בדואי תש"פ