סוף לפקקים ולסיכונים


סוף לפקקים ולסיכונים – לאחר לחץ מסיבי של המועצה האזורית משגב, על משרד התחבורה ונתיבי ישראל - פרויקט הסדרת מעגלי התנועה בצומת הר שכניה ועל כביש 804 בכניסה לישוב סלאמה -  יוצא לדרך 

צומת הר שכניה, הינו צומת עמוס מאוד בעיקר בשעות הבוקר אך גם במהלך היום. המועצה פעלה לקידום הסדרת מעגל התנועה יחד עם צוות מוביל מיישובי ההר – קורנית, שכניה ומנוף. בימים אלה מסתיים הליך ההפקעה של המקרקעין הנדרש לביצוע הפרויקט וכן נבחר קבלן זוכה: ד.א. תשתיות פיתוח ובניה.

עלות העבודה נאמדת בהיקף של כ-10 מיליון ₪, כאשר תחילת העבודות צפויה להיות בתום חגי תשרי וצפי לסיום באוגוסט 2020.

גם מעגלי התנועה על כביש 804 בצמתי הכניסה לישוב סלאמה נמצאים בשלב מכרז קבלני לקראת יציאה לביצוע. מדובר באחד ממוקדי הסיכון התחבורתיים הנוספים בתחום המועצה שמגיע לכדי טיפול הולם, כאשר לפני מספר שנים נהרג הולך רגל, תושב סלאמה, שביקש לחצות את כביש 804 החוצה את הישוב.

לאחר פגישות שקיימה הנהלת המועצה עם שר התחבורה ומנכ"ל חברת נתיבי ישראל נכנס הפרויקט לתכנון ,וכאמור צפוי לצאת לביצוע בתום שנה נוכחית.

היקף הפרויקט כ- 21 מיליון ₪, שכולל הסדרת שני מעגלי תנועה בצומת הכניסה לשכונה המזרחית ובצומת הכניסה לשכונת מריסאת ומחנה צלמון. במסגרת הפרויקט יואר גם קטע הכביש שבין הצמתים הללו.

המועצה רואה בהסדרת הכבישים בתחומה, חשיבות גדולה ותמשיך לפעול  מול משרדי הממשלה ונתיבי ישראל ככל שיידרש

עומס בצומת הר שכניה