מערכת חינוך יישובית ב- 15 מיישובי משגב – 10 מנהלי חינוך יישוביים חדשים יכנסו לעבודה


במהלך חודש ספטמבר יחלו את עבודתם 10 מנהלי חינוך יישוביים במשגב, אשר יצטרפו ל-3 מנהלים ותיקים. בסה"כ יועסקו מנהלי חינוך ב-15 ישובים.

בשנים האחרונות התקיימו מספר תהליכים אסטרטגיים לבחינת תחום החינוך החברתי קהילתי ביישובי משגב.

בין ההמלצות המרכזיות שגובשו בלט הצורך בעדכון התפיסה - מעבר מתפיסה של "פעילות נוער" במתוכנת מצומצמת יחסית ל "מערכת חינוך יישובית", אשר מאפשרת ראייה הוליסטית, רצף חינוכי והובלת תהליכים ארוכי טווח.

מחלקת הנוער עובדת בשנה האחרונה על תרגום התפיסה לתוכנית עובדת אופרטיבית כאשר הצעד הראשון הינו גיוס מנהלי חינוך יישוביים להובלת התהליכים בישובים.
בהגדרת פרופיל מנהל/ת החינוך ניתן דגש על ניסיון מוכח בהובלת מערכת חינוכית, רקע בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, השכלה רלוונטית והתחייבות לתפקיד לפרק זמן של 3-5 שנים. מנהלי החינוך ילוו מקצועית ע"י מחלקת הנוער ויהיו כפופים לוועדות הנוער בישובים. הם ינהלו את מערך הפעילות בדגש על עבודת רכזי הנוער, ניהול התקציב והמשאבים, קשר עם הקהילה, כתובת עבור ההורים ועוד.

מודל הפעולה של מערכת החינוך בכל ישוב נקבע לפי הצרכים והמאפיינים היישוביים. ברוב הישובים אחראיים המנהלים על מערך הפעילות משכבה א'-י"ב ובחלק קטן המערכת כוללת גם את הגיל הרך (לידה עד 6).

כדי לתמוך במהלך ולהקל על הישובים ליישמו, החליטה המועצה להשתתף ב-30% מעלות השכר של מנהלי החינוך.  בנוסף לסיוע התקציבי, מחלקת הנוער, תכשיר ותלווה את מנהלי החינוך באמצעות הנחייה מקצועית קבוצתית ופרטנית.

אנחנו מצפים שכניסתם של מנהלי החינוך היישוביים תוביל  לקפיצת מדרגה משמעותית בכל הקשור לאיכות פעילות הנוער בישובים ובכלל. וועדות הנוער יהפכו לגוף מנחה מדיניות שיגבה וילווה את מנהלי החינוך , ואלה יאתרו ויגייסו את הרכזים וינחו אותם.

המטרה הסופית -  להעלות את היקף ההשתתפות, ליצור יחסי שותפות טובים ועמוקים יותר עם ההורים, לטפל באופן טוב יותר בבעיות של התנהגויות סיכוניות ולטפח מנהיגות נוער שתהיה מעורבת בפעילות הקהילתית בישוב וגם במועצה בכלל.