מנכ"ל משרד החינוך סייר בבית הספר היסודי החדש "הרכס" בלבון


שנת הלימודים תש"פ נפתחה בביה"ס היסודי החדש "הרכס", זאת לאחר מאמץ רב של הנהלת המועצה לפתוח את השנה במבנה הקבע יחד עם כל האמצעים הנדרשים ללמידה.

בבית הספר לומדים 139 תלמידים הלומדים ב-5 כיתות: 2 כיתות א', 2 כיתות ב' וכיתה אחת ג'.

בשבוע שעבר הגיעו לסייר במקום מנכ"ל משרד החינוך - מר שמואל אבואב, מנהלת המחוז - הגב' אורנה שמחון, סמנכ"ל ומנהל מינהל פיתוח - תמיר בן משה והמפקחת - יעל ארמה, יחד עם הנהלת המועצה: סגן ומ"מ ראש המועצה - אחמד עלי סואעד , עוזר ראש הרשות - אילן מאייר, מנהלת אגף החינוך - נועה צוק וצוותה ומהנדסה המועצה – תומר לוין.

מנכ"ל המשרד סייר במבנה , שנבנה בפילוט של עשרה בתי הספר ראשונים בתוכנית – "מוטי עתיד", מודל בו צריכה מערכת החינוך להתמקד במענה הולם למגמות ולאתגרי עתיד, כדי לשמר את רלוונטיות החינוך ולהתאימו באופן מתמיד לעידן של המציאות המשתנה.

אבואב, נכנס למרחבי הלמידה השונים וסייר בחצר ביה"ס, שוחח עם המורים והתלמידים, שאל שאלות רבות הקשורות לאופי הלמידה המיוחד והתרשם מהאוירה החיובית השורה במקום.

מנהלת ביה"ס הגב' אליה זריהן סקרה בפני הנוכחים את תכנית הלימוד הייחודית, את תפיסת החינוך שלה ואת הקשר עם הקהילה.

לסיום, מנכ"ל משרד החינוך ברך את הצוות החינוכי, את התלמידים והתלמידות ואת הנהלת המועצה.

המנכ"ל סיכם באיחולי הצלחה ושנה טובה.

ביקור מנכל משרד החינוך בביהס לבון