פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות - מכרז פומבי מס' 2020/04 פרוק גופי תאורה קיימים, אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED

לצפייה בקובץ המצורף למכרז