פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרז להפעלת מסגרת תעסוקה מוגנת עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות

המועצה האזורית משגב מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת מכרז להפעלת מסגרת תעסוקה מוגנת עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות לתאריך 30/1/2020. יש לעקוב אחר תשובות לשאלות הבהרה באתר.
ביתר תנאי המכרז לא יחול שינוי.

מצ"ב קישור למכרז

מצ"ב נספח ביטוח

שאלות ותשובות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז