התקופה האחרונה חידדה מאוד את הצורך בתקשורת אינטרנטית איכותית. בשונה מהערים, אצלנו בפריפריה, לחברות המתקינות סיבים אופטיים, המוטיבציה לפרוש תשתיות נמוכה בשל הרווחיות הנמוכה.
המועצה האזורית משגב יזמה והובילה מהלך סדור לשידרוג תשתיות התקשורת האינטרנטית בישובי המועצה.
בהמשך להסכמות והסכמים עם מספר חברות המתקינות תשתית סיבים אופטיים, הצלחנו להביא אליכם חברה שתתקין סיבים אופטיים בישוב.
אנא הרשמו כאן (הרשמה שאינה מחייבת) אם הינכם מעוניינים להתחבר לתשתית הסיבים האופטיים.
ההרשמה אינה מחייבת והתקנת הסיבים תתבצע בכפוף לכמות הנרשמים. 

רחוב ומספר בית ככל שהם קיימים

 
Browser not supported