הורים יקרים,

אגף החינוך מבקש להיערך בצורה מיטבית לטיפול בבקשתכם .

שימו לב! דף זה מיועד להגשת בקשות העברה לשנה"ל הבאה, תשפ"ה ( 2024-2025) בלבד.  המעברים לשנה"ל הנוכחית הסתיימו.

לצורך כך עליכם למלא תחילה, טופס מקוון לרישום/העברה למוסד חינוכי. להלן קישור לטופס 

יש למלא את כל הפרטים ולהקפיד על הקלדה נכונה של כתובות מייל

על מנת שנוכל לטפל בבקשתכם, יהיה עליכם להגיש מסמכים נלווים.

1.         צילום תעודת זהות של שני ההורים, עם הספח כשהוא פתוח וניתן לראות גם את הכתובת ופרטי בן/בת הזוג וגם את הילדים.

2.         רק במידה והנכם הורים גרושים/פרודים יש להעביר:

•           מסמך משפטי (ההחלטה או פסק הדין) בהתייחס למשמורת על הילדים.

•           תצהיר מאומת על ידי עורך דין או על ידי בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורן. 

•           כתב הצהרה והתחייבות.  (נא להוריד ולמלא) חתום ע"י שני ההורים

•           רישום משפחות חד הוריות.  לחץ לקישור לחוזר מנכל.

            רק במידה והנכם הורים רווקים יש להעביר:

2.1  כתב הצהרה והתחייבות.  (נא להוריד ולמלא) חתום ע"י שני ההורים
2.2 בקשת הורה שני.
אנא העבירו מסמך שבו ההורה שלא הגיש בקשה יכתוב שהוא מבקש לרשום את שם התלמיד.ה,  מס' ת.ז. תלמיד   שם המסגרת החינוכית המבוקשת . וכמובן לכתוב את פרטי המבקש. שם מלא, ת.ז, חתימה ותאריך.

3.   לנרשמים לכיתות ב' ומעלה - דו"ח חינוכי.

לתושבי משגב בלבד

             * תלמידים המבקשים לעבור למסגרת חינוכית בתוך משגב נדרשים להעביר  -  דו"ח חינוכי ממחנך/כת הכיתה ורק במידה וקיים - הצגת אבחונים/מסמכים רפואיים/טיפוליים.

* תלמידים המבקשים לעבור למסגרת חינוכית מחוץ למשגב נדרשים להעביר  - אישור קבלה למסגרת המבוקשת.

לתושבי חוץ בלבד

  • אישור מוכנות היישוב לקבלת ילדכם למערכת החינוך היישובית. אישור זה נדרש להיות חתום על ידי מזכיר.ת היישוב. אישור זה מתייחס רק לרישום לגן באחד מיישובי משגב.
  • רק לאחר שקיבלתם הודעה מהמסגרת המבוקשת שילדכם התקבל/ה - הצגת ביטול רישום מאגף/מח' חינוך ברשות הנוכחית בה הנכם מתגוררים. רלוונטי גם עבור גילאי 3 שטרם היו בגן עירייה/מועצה.
  • אישור הרשות השולחת והמבקשים כי במידת הצורך בועדת זכאות ואפיון מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח-1988, הרי שלפי החוק הוועדה תתקיים ברשות המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו ולא תחול על המועצה כל אחריות או התחייבות כתוצאה מכך.
  • הצגת אבחונים / מסמכים רפואיים/טיפוליים, במידה ויש.

 לתשומת לבכם!

רק במידה ובקשכם תאושר, האישור שתקבלו הוא אישור לימודים לתושב חוץ שמשמעותו היא:

  1. כולל תשלום אגרת חוץ שיגבה מכם דרך המסגרת החינוכית.
  2. האישור אינו כולל הסעות. הסעת התלמיד אל הגן/בי"ס וחזרה לביתו, היא באחריות ההורים בלבד, לרבות תשלומי הסעות.

את המסמכים יש לשלוח ל:

אפרת סגל אבני
מזכירת רישום
04-9902330

או לפקס: 04-9902363. במידה ובחרתם לשלוח בפקס, אנא התקשרו לוודא שהפקס הגיע, ל- 04-9902366.

יש לוודא שגודל המייל לא עולה על 7MB. מייל גדול מגודל זה לא יכנס לתיבת הדואר עקב אבטחת אתר המועצה. מומלץ לשלוח כל מסמך במייל נפרד.