לשאלות נוספות פנו למוקד המועצה

מוקד מוניציפאלי 24/7
04-9902333

מוקד מוניציפאלי חיוג מקוצר
107

וואטסאפ מוקד מוניציפאלי
052-6183790