reen monday.jpe

בשנים האחרונות ישראל הצטרפה לשיגעון הקניות בחודש נובמבר ובעיקר ב Black Friday.

תרבות הצריכה של זמננו היא אחת הסיבות המרכזיות למשבר הסביבתי.

אז במקום  Black Friday אנחנו מזמינים אתכם ל Green Monday

במהלך חודש נובמבר, בימי שני בערב, אתם מוזמנים להרצאות וסרטים בנושא צמצום צריכה.

ההרצאות רלוונטיות לכולם ונותנות חומר חשוב למחשבה על אורחות חיינו והיכולת לשנות ולהשפיע בתוך הבית.

במהלך החודש יתקיימו אירועים נוספים והקרנות סרטים בישובים, בשיתוף וועדות איכות הסביבה בישובים, פרסום ייצא בהתאם.

ההשתתפות בהרצאות הנה ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש.

8/11/21 בשעה 20:00 - הרצאה "קורבנות האופנה" - להרשמה לחץ כאן
22/11/21 בשעה 20:00 - הרצאה "הבזבזן המצוי" - להרשמה לחץ כאן

לפרטים נוספים - ניצן לוז nitsanluz@gmail.com