הורים יקרים שלום,

כזכור, בהמשך להמלצות ועדת הבחינה בנושא מחירי החוגים והפעילויות, מליאת המועצה החליטה להקטין את הקיצוץ התקציבי בכך שלקחה על עצמה חלק גדול מהגרעון ובנוסף, לבצע פעולות נוספות המאפשרות התייעלות כללית וליצור מערך מחירים מתוקן.

מחירי חוגים בשנת תשפב להורי משגב יולי 2021.pdf