תושבות/ים יקרות/ים, 
צוות חירום המועצה נמצאים בקשר מתמיד עם כוחות הבטחון והצבא. ברגעים אלה סיימנו הערכת מצב עם מת"ח משגב וסגנו ולהלן המלצות המשטרה:
- שערי היישובים ייסגרו.
- על היישוב להעמיד שומר בשער לבידוק.
- לבצע סיורים ממונעים  ביישוב ובכביש המערכת/ גדר יישובית.
מבקשים לעקוב אחר פרסומי המועצה ולהישמע להנחיות המופצות על ידינו ולא להודעות ממקורות אחרים.
בשלב זה, אין שום אירוע באזורינו. כל האירועים מרוכזים באיזור הדרום.
על כל אירוע חריג, נא לפנות למוקד המועצה.
-מועצה אזורית משגב-