שינויים בהסדרי התנועה בכביש 805 (בקרבת צומת עצמון) החל מליל שני 11/1/2021

לביצוע מעבר תת קרקעי לשבילי אופניים


 • בשעה טובה התגברה המועצה על מכשולים רבים ופרויקט הסדרת מעבר תת קרקעי מתחת לצומת עצמון יוצא לדרך.
 • ראשיתו של הפרויקט לפני מספר שנים כאשר יזמה המועצה את הפרויקט כחלק מתכנית הסדרת שביל האופניים המחבר את יעד ועצמון עם יער שגב ומרכז השירותים של המועצה.
 • במטרה למנוע את הצורך בחציית כביש 805 קידמה המועצה תכנון להקמת מעבר תת קרקעי מתחת לכביש מעט מזרחה לצומת עצמון.
 • לאחר תום הליך אישור תכניות הביצוע של הפרויקט בשנת 2017, הודיעה חב' נת"י כי היא לא מאפשרת למועצה את ביצוע הפרויקט בשל הרצון של נת"י להרחיב את הכביש ואת הצומת במסגרת פרויקט לשדרוג כביש 805 בקטע צומת יעד – צומת משגב.
 • כל ניסיונות המועצה לשלב את המעבר התת קרקעי יחד עם העבודות של נת"י לא צלחו. נת"י לא הסכימו לכל רעיון יצירתי שהעלתה המועצה במטרה לקדם את ביצוע הפרויקט באופן משותף ולחסוך בכך תקציבים ניכרים הן למועצה והן לנת"י.
 • לפני כשנתיים, עם השלמת הפרויקט של נת"י להרחבת הצומת, נדרשה המועצה לתכנן מחדש את המעבר התת קרקעי וזאת כאמור בשל השינוי הגאומטרי שבוצע בצומת, הרחבת הכביש ובהתאם הצורך הארכת המעבר התת קרקעי.
 • הליך תכנון שכזה מצריך תקציב ניכר ואורך זמן רב מאוד על מנת לקבל את כל האישורים מחב' נת"י, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד'.
 • בחודש האחרון, לאחר שהמועצה הפקידה בידי נת"י ערבויות בנקאיות ואישורי ביטוח, נערך סיור מסירה בו מסרה חב' נתי את קטע כביש 805 לאחריותה ולסמכותה של המועצה האזורית משגב לצורך ביצוע העבודות מטעמה.
 • במרץ רב הושלם תכנון הסדרי התנועה הזמניים הנדרשים לביצוע העבודות ושעות ספורות לפני כניסתו לתוקף של הסגר השלישי, הצליחה המועצה לקיים פגישה רבת משתתפים לאישור תכניות הסדרי התנועה הזמניים וקבלת רישיון עבודה מאת משטרת ישראל.
 • העבודות יחלו ביום ב' 11.01.2021 בלילה, בראשית העבודות יבוצעו הסדרי תנועה חדשים שיצמצמו ויסיטו את נתיבי התנועה על מנת לאפשר את חפירת הכביש לצורך הקמת המעבר התת קרקעי.
 • העבודות צפויות להסתיים בתוך כחצי שנה.
 • היקף הקמת המעבר התת קרקעי כ- 2.0 מיליון ₪ מתקציב שגייסה המועצה וממקורות מימון עצמיים.
 • אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומבקשים את ערנות הנהגים לשינויים בהסדרי התנועה לאורך תקופת ביצוע הפרויקט.