מורן

טלפון: 04-6988906
פקס: 04-6988908
ד.נ בקעת בית הכרם 20107
אתר הבית: קישור

מורן הינו קיבוץ שנוסד בשנת 1977 על ידי קבוצת צעירים שהתאהבו בגבעה ולצידו הוקמה שכונה קהילתית שראשוניה הגיעו בשנת 2005.

הישוב מונה היום כ- 147 משפחות. מספר משפחות מתוכנן בפיתוח סופי – 250.


מורן הוא היישוב המזרחי ביותר במסגרת יישובי מועצה איזורית "משגב" שבגליל.
בשנים אילו נמצאת מורן בתהליך התגבשות  כאגודה קהילתית צעירה הכוללת גיבוש הזהות הקהילתית ומיסוד נוהלי עבודה.

היישוב מתנהל כאגודה שיתופית הכולל: תקנון אגודה ,וועד הנהלה, מנהל קהילה וועדות שונות שהאנשים המנהלים אותן מקבלים מנדט מוועד ההנהלה ונבחרים בקלפי.
במקביל מתנהל הקיבוץ כאגודה יישובית חקלאית בו חברים רק חברי קיבוץ מורן ולא תושבי ההרחבה או השוכרים. במורן חלים חוקי מדינת ישראל, חוקי עזר עירוני של משגב ותקנות האגודה השיתופית.

 

כתבה: אתי קלדס, מנהלת הקהילה.

מרץ 2018


לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית