פרטי פעילות בתאריך - 08/06/2018

תאריך האירוע:*
שעת התחלה:*
שעת סיום:*
שם המזמין:*
משפחה:*
מיקום:*
סוג אירוע:*
סיווג:*
פנימי לקבוצה?:
כותרת לאירוע:*
תוכן מסווג לרמת גישה מנהל אתר:
תוכן:
אל תשלח אירוע זה בדיוור היומי:
שם משתמש:*
מספר לקוח:*
סגור