אירועים במועצה אזורית משגב בתאריך- 05/05/2018 -
היום: 8/15/2018 8:37:18 AM


תאריך: התחלה: סיום: סוג: כותרת: שם המזמין: מיקום:יומן אישי
05/05/2018 19:00 21:00 ארוע קהילה צורית-מירון אגר - מוזיקה בכובע ערן תבור תבור צורית הוסף
פרטים נוספים:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecx8iJNHhAkpkQQwXZzC79RQoemyxtItKW1_q9Z4kzTzHUUQ/viewform?usp=pp_url&entry.68337485&entry.1261509639

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
nirits@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית