היחידה להתנדבות

היחידה להתנדבות (14/03/2019 13:09)
היחידה  להתנדבות במועצה האזורית משגב פועלת לחיזוק חוסנם של הפרט והקהילה תוך יצירת שותפות ותמיכה קהילתית באמצעות פיתוח נושא ההתנדבות.
היחידה יוזמת, מלווה ומקדמת יוזמות של תושבים לכדי תוכניות התנדבות המרחיבות
את השירותים הניתנים ע"י הרשות.
היחידה פועלת בשותפות עם עמותות ומוסדות הקהילה.
ביחידה מתנדבים כ-1000 איש המשולבים בתוכניות ההתנדבות במשגב.
 
 
קישורים שימושיים:

 

 

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית