תפקידי האגף

הנדסה (27/10/2016 14:12)
ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים ואחזקתם: תשתיות ופיתוח, כבישים תאורה, התיישבות והרחבת יישובים, בנייה ואחזקה של מבני חינוך וציבור.
סיוע מקצועי ליישובים בנושא תכנון, ביצוע ואחזקה.
קידום פרויקטים ע"י הפעלת משרדי ממשלה וגורמים רלוונטים (מע"צ, משרד התחבורה, משרד השיכון וכד').
הפעלת רשות תמרור בישובים ובתחום השיפוט של המועצה.
מתן שרותי אחזקת שבר ואחזקה מונעת במבנים ובמתקנים אשר באחריות המועצה.
 
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית