תפקידי האגף

כספים (06/08/2019 15:20)
 
·         ביצוע המדיניות הכספית של המועצה, בכפוף להנחיות משרד הפנים
·         הבטחת הכנסות המועצה
·         פעילות של ועדת הנחות משולבת
·         טיפול בתזרים המזומנים
·         בניית תקציב הפיתוח של המועצה וניהולו
·         בניית התקציב השוטף של המועצה וניהולו
·         בקרה ופיקוח על התקציבים השונים מול מחלקות המועצה
·         ניהול ספרי החשבונות של המועצה, עפ"י כללי החשבונאות והמינהל הציבורי
·         טיפול בתקציבי הוועדים המקומיים
 
מוקד טלפוני לתשלומים בכרטיס אשראי  שיחת חינם,  24 שעות ביממה:
טל' 1800-25-1001 וגם בטל': 9411135 - 03.  
ימיי קבלת קהל ומענה טלפוני למחלקת הגזברות בלבד הינם בימים:  א', ג', ה'  
בשעות  12:30 - 9:00 ובימים א'  ו- ג' גם בשעות 15:00  - 13:30.
 
ימיי קבלת הקהל מתייחסים למחלקת הגזברות בלבד.
 

קישורים שימושיים:

משרד הפנים

רשות המיסים

 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית