תפקידי המחלקה

משאבי אנוש (29/08/2016 12:02)

תפקידי המחלקה

קליטה איכותית של עובדים חדשים למועצה וליווי שילובם במערכת.
עמידה בחוקי השלטון המקומי: פרסום מכרזים, שיתוף נציגויות העובדים ומנהלי מחלקות רלוונטיים.
ריכוז הדרכות והשתלמויות במועצה והעצמת ההון האנושי בארגון במגמה לשפר את השירות לתושב.
פיתוח ארגוני.
סיוע לעובדים בפניות אישיות.
שמירת קשר ומפגש מנהלי מחלקות תוך מתן סיוע בפתרון קונפליקטים.
ניהול תהליך של הערכת עובדים.
מערך שכר איכותי ואמין.
ביצוע הסכמים קיבוציים ויישומם בשכר באופן שוטף.
בקרה ועדכון מיידיים בנתוני העובדים.
מעקב אחר תנאי חופשה, מחלה, טיפול בתאונות עבודה והיעדרויות אחרות.
פיקוח שוטף של רו"ח מקצועי על מערך השכר, כולל ביקורות שנתיות.
טיפול בפורשים לגמלאות.
ארגון יום גבוש שנתי לעובדים, ימי גיבוש בין מחלקתיים, יום האשה, וכדו'.
טיפול בחלוקת שי ומתנות בחגים.
ביקורי חולים, ביקורי נחומים.
 

אמנת איכות השירות:

מחלקת משאבי אנוש מופקדת על הטיפול בנושאי כח אדם ושכר של עובדי המועצה, תוך שימת דגש לזכויותיהם על פי חוק ולרווחתם האישית, החל משלב קליטת העובד ועד לפרישתו.
 

מסמכים מצורפים להודעה זו:

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית