תפקידי המחלקה

רכש וביטוח (11/02/2016 13:55)
תכנון, ביצוע ובקרה של כל תהליכי הרכש והלוגיסטיקה במועצה.
 ניהול סיכוני ביטוח ברשות,פיקוח, מעקב ובקרת נזקים.
 ריכוז כל התחומים אשר דורשים התנהלות מכרזית על פי תקנות משרד הפנים.
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית