חברי הועדה:

ועדת ערר לארנונה (30/06/2019 11:30)

חברי הועדה:

עו"ד אורן סלעי – יו"ר
עו"ד סאלח סואעד
עו"ד אפי פדידה
עו"ד עמית לוי
עוד אלי אלון
 
מזכירת הועדה - אסנת קציר טלפון: 04-9990124 
כתובת: ד.נ. משגב 20179
 

תפקיד הועדה: 

בפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה. 
 

פרוטוקולים

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית