ועדה לענייני ביקורת

ועדה לענייני ביקורת (06/05/2019 17:58)

חברי הועדה:

אבי גרבובסקי (הררית)  Avig0799@gmail.com

יהודית סלע (קורנית)     yuditsela@gmail.com          

אסתר פרץ (כישור)         archiyon@neto.net.il

 
 
 

תפקידי הועדה:

לבדוק האם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
בדיקת האם חשבונות ופעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה המאושר.
לבדוק האם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה, עליהם הצביעו הוועדה או מבקר המדינה בפני המועצה.
 
 
 
 
 

פרוטוקולים

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית