מחלקות ותאגידים

ועדת מכרזים

ועדת מכרזים (14/03/2019 16:22)

חברי הועדה:

רותי יהודה (שורשים)
אחמד עלי סואעד (סלאמה)
גל חכים (צורית)
אורן ג'וליאן (לבון)
ערן הספל (אבטליון)
עמיר שנאן (אשבל)
מירב בן-דע - מנכ"ל המועצה
עו"ד קובי קורין - יועץ משפטי
ניר לב - מ"מ מנהל רכש
 

תפקיד הועדה: 

לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה הראויה לאישורו.
 
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית