ועדת קיימות

ועדת קיימות (05/03/2018 13:19)

חברי הועדה:

דן בבלי
רז אור
נוגה שליט
מריז גושצ'בסקי
זאב שילאור
אמיתי קורן
נעמה בן צור שפרינץ
איתי הדרי
רן אריאלי
צור אבלס
גלעד אוסטרובסקי  - מנהל אגף קיימות
 

תפקידי הועדה:

יזום ותכנן  פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח בר קיימא.
 

פרוטוקולים

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179000|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311 מוקד משגב|
פקס:04-9902315|
yifat@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית